少阳病口苦咽干

by admin on 2020年3月29日

治伤寒中风,少阳病口苦咽干,目眩耳聋,往来寒热,胸胁苦满,默默不欲饮食,心烦喜呕,或胸中烦而不呕,或渴,或腹中痛,或胁下痞硬,或心下悸、小便不利,或不渴、身有微热,或咳,或汗后余热不解,或疟发寒热,妇人伤寒,热入血室,暮则
语;并治伤寒阳微结,头汗肢寒,脉细便坚,亦半表里也。

柴胡 黄芩 人参 炙草 生姜 半夏 大枣
以水一斗二升,煮取六升,去滓再煎,取三升,分温三服。

柴胡加芒硝汤

治阳明病潮热,大便溏,小便利,胸胁满而不去。先服小柴胡一剂乃进。

柴胡 黄芩 炙草 人参 生姜 半夏 大枣 芒硝
水四升,煮取二升,去滓,纳芒硝,更煮微沸,分温再服。不解,更作服。
小柴胡汤和解供,半夏人参甘草从,更用黄芩与姜枣,少阳百病此为宗。往来寒热胸胁满,喜呕心烦或眩聋,或咳或悸或腹痛,咽干口苦白胎浓。诸证不必皆全具,杂病风寒俱可庸。头汗知非少

阴阳俱紧,反

亡阳之汗,大有

细,不得谓阴证

沉为里,头汗为

与小柴胡而不疑

气上越之候,若

则不忌。)

柴胡加龙骨牡蛎汤

治伤寒八九日,下之,胸满烦惊,小便不利, 语,一身尽重,不能转

柴胡 黄芩 人参 甘草 生姜 茯苓 铅丹 龙骨 牡蛎 大黄

黄只煮一二沸

阳之表证,则不

柴胡加龙骨牡蛎,茯苓铅丹大黄继。胸满烦惊

语多,

坠痰镇惊是主

茯苓以利小便

里,而复外扰

灵胎《伤寒论

柴胡桂枝干姜汤

治伤寒五六日,已发汗而复下之,胸胁满微结,小便不利,渴而不呕,但寒热,心烦者;并治疟疾寒多微有热,或但寒不热,服一剂便效。

柴胡 桂枝 黄芩 干姜 牡蛎 甘草 花粉
水一斗二升,煮取六升,去滓,再煎取三升,温服一升,日三服。初服微烦,复服汗出便愈。

柴胡桂枝干姜汤,花粉芩甘牡蛎藏。邪在三阳阳气结,从枢转出易通阳。疟发寒多微有热,,止渴升清劳疟瘳。

四逆散

治少阴病,四逆,泄利下重,其人或咳,或悸,或小便不利,或腹中痛者。

柴胡 白芍 枳实 甘草 等分为末,白饮和服方寸匕。四逆散治少阴枢,

利一端

大柴胡汤

治伤寒发热,汗出不解,热结在里,心下痞硬,呕吐而下利,复往来寒热,脉沉数者。

柴胡 半夏 黄芩 芍药 生姜 枳实 大枣

〔附〕柴胡饮子

治肌热、蒸热、积热、汗后余热,脉洪实弦数;亦

小柴胡汤去半夏,加当归、白芍、大黄。

柴胡饮子即小柴,去夏加黄归芍偕。略施汗下兼攻补,热积三焦疟亦佳。
治呕吐脉弦,头痛及热嗽。

小柴胡汤内人参加倍,加青黛半两,面糊丸,生姜汤下。

清镇丸治热咳嗽,呕吐脉弦头痛究。
凡感四时不正之气,或为发热,或为寒热,或因劳因怒,或妇人热入血室,或产后经后因冒风寒,以致寒热如疟等证,但外有邪而内兼火者,须从凉散,宜此主之。

柴胡 芍药 黄芩 生地 陈皮 甘草 水一钟半,煎七

一柴胡饮从寒散,地芍黄芩陈草赞,内有火而外有邪,四时不

分之

〔附〕二柴胡饮

凡遇四时外感,或其人元气充实,脏气素平无火,胜之令,本无内热等证者,皆不宜妄用凉药,以致寒滞不散,则为害非浅,宜此主

柴胡 陈皮 半夏 浓朴 生姜 细

二柴胡饮散从温,浓朴细辛陈夏存,甘草生姜解外感,内无热

方,转为温散之剂。)

〔附〕三柴胡饮

凡人素禀阴分不足,或肝经血少而偶感风寒者,或可兼补而散者,或病后产后感冒,有不得不从解散,而血气虚弱,不能外达者,

柴胡 芍药 陈皮 炙甘草 生姜
当归归芍陈姜炙草六,素禀阴虚外感因,肝经血少咸宜服。

〔附〕四柴胡饮

凡人元气不足,或忍饥劳倦,而外感风寒,或六脉正不胜邪等证,必须培助元气,兼之散邪,庶可保全,宜此主之。

柴胡 人参 生姜 当归 炙甘草

四”为金数

胡变局,去黄

必不足,故补

〔附〕五柴胡饮

凡中气不足,而外邪有不散者,宜此主之。

柴胡 当归 熟地 白术 芍药
陈皮地芍归陈术草汇,徒散外邪非善全,兼培气血斯为贵。
治疟疾热多寒少,口苦嗌干,小便短赤,脉来弦数。

柴胡 黄芩 半夏 甘草 白术 浓朴 青皮 茯苓 草果 水一盅,生姜一片,

清脾饮用青朴柴,芩半甘苓白术偕,更加草果兼姜枣,热多阳疟服之佳。疟由痰积风寒作,解表除痰永不差。此治疟邪通用剂,随宜加减总堪谐。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

网站地图xml地图